Liên hệ chúng tôi
May

Số điện thoại : 86-13967391765

WhatsApp : +8619884314399

CHINT nhận thầu EAC mới với giá trị 12 tỷ RMB

April 14, 2021

CHINT internation với cáp CHINT đã nhận được gói thầu EAC thứ ba trong ba năm gần đây.

tổng giá trị là 20 tỷ RMB

bên dưới là ảnh vận chuyển và ảnh FATtin tức mới nhất của công ty về CHINT nhận thầu EAC mới với giá trị 12 tỷ RMB  0

tin tức mới nhất của công ty về CHINT nhận thầu EAC mới với giá trị 12 tỷ RMB  1