Gửi tin nhắn
Top sản phẩm

Dây kết nối các gia đình. Các sản phẩm dẫn đến thế giới

tại sao chọn chúng tôi?

Chiết Giang CHINT Cáp Co., Ltd. đặt tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. được thành lập vào tháng 9 năm 2003 Nó thuộc về CHINT Group và speci

Chiết Giang CHINT Cable Co., Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2003 tại quận Tùng Giang, Thượng Hải. Vào tháng 12 năm 2005, Công ty TNHH Cáp Chiết Giang Chiết Giang

Toàn bộ quá trình giải pháp truyền tải điện

Chiết Giang CHINT Cable Co., Ltd. hiện có hơn 900 nhân viên, bao gồm 69 nhân viên và 31 nhân tài cao cấp có trình độ học vấn cao.

Hơn
Thêm sản phẩm
tin tức công ty